Менди Уйнук: Болдунар аргажок чүү-даа чүве турбас

Менди Уйнук бо чылын Кызылдың башкы колледжизин дооскаш, Шагаан-Арыг хоорайның «Ручеек» уруглар садында ажылдап кирген. Кижизидикчи башкының ажыл-ижи амгы үениң ниитилелинде чугула мергежилдерниң бирээзи деп, ол санап труар.

Ол чаштарның чараш аажы-чаңын хүн бүрүде көөр, оларның-биле деңге өөрүүр аас-кежиктиг.
Аныяк башкының чуртталгада девизи: «Кижи бүрүзү чүүге төлептигил, ону алыр», «Болдунар аргажок чүү-даа чүве турбас»».

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Салгал дамчаан ус-шевер – Эрес Донгак
Следующая запись
Время, как теня незримая скользит
Меню