Кара-Чыраа школазында септелге ажылдары дооступ турар

Кара-Чыраа школазында септелге ажылдары дооступ турар. Дозулап-чугайлаар ажылдар адакталган. Уруглар сентябрь 1-де арыг-силиг, чараш школага байырлыг чыскаалын эрттирер. Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа сумузунда 800 бичии-ле ажыг чурттакчы бар. Ортумак школада өөреникчилерниң саны 127 кижи.

Чаңгыс девискээрде эге болгаш үстүкү класстарның школалары, столовая, мастерская 1949 чылда-ла туттунган. Ында эң-не чаа оран-сава-ла — спортчу зал. Септелгени шупту оран-саваларда кылып турар.

«Август 15-ке чедир септелге ажылдары шупту доостур. Чүгле школаның девискээрин чаагайжыдары болгаш херимни дозулаары артар. Өөреникчилер болгаш башкылар кыжын чылыг школага ажылдап, өөрензин дээш, одалга системазында ийи колосникти солуур. Эрткен чылгы курлавырдан 50 тонна хөмүр-даш арткан» — деп, школаның директору Орланмаа Ондар дыңнаткан.

Школада интернет харылзаазы бар, ноутбуктар четчир, ынчалза-даа дериг-херекселин чаартыр үе келген. «Точка роста» төлевилелдиң кабинеттеринге интерактивтиг самбыралар херек. ТР-ниң Өөредилге яамызының оралакчы сайыды Орлан Соянның дыңнатканы-биле алырга, «Цифровая образовательная среда» болгаш «Точка роста» төлевилелдери езугаар дериг-херекселдер-биле бирги чергеде көдээ школаларны хандырар. Ол эвээш комплектилиг школаларга база хамааржыр. Сөөлгү катап ук школа дериг-херекселдер-биле 2020 чылда хандырттынган. Немелде дериг-херекселдер-биле хандырар дугайында чагыгны кожууннуң өөредилге эргелели өй-шаанда киирери арткан.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Чурукту социал четкилерден алган.

#школа_септелге

Предыдущая запись
Тываның база бир ырак-узак девискээри, Мөңгүн-Тайга кожуунга, малчыннар Наадымы болуп эрткен
Следующая запись
Добрые Сердца Тувы провели субботник у братской могилы
Меню