Ак-Довурактың хүндүскү лагерьлеринде 196 уруг дыштанып турар

Ак-Довурак хоорайның хүндүскү лагерьлеринче 196 уруг барып турар. Ында 1 дугаар школада «Бичии аян-чорукчу», лицейде «Найырал», «Аян» хоргадал черинде, Культура ордузунда «уран чүүлдүң челээжи» лагерьлер ажылдап турар. Уруглар, оолдар арыг агаарда ойнап, чаа чүүлдерни билип албышаан, спортчу оюннарда киржип турарлар.

Оон аңгыда уруглар янзы-бүрү мастер-класстар, аян-чоруктар, мөөрейлер, оюннарда киржилгелиг. А башкылар уруг-дарыгның айыыл чок чоруун көрбүшаан, оларга таарымчалыг байдалды тургузуп, доктаамал хайгаарап турарлар.

Бир эвес уруг-дарыгны гаджеттерден адырар дизе, лагерьлерге дыштандырары чугула деп, Ак-Довуракта башкылар сүмелеп турар.

ТР-ниң Өөредилге яамызының медээзи.

Предыдущая запись
Спортсмены из Тувы стали бронзовыми призёрами Чемпионата Сибирского округа Росгвардии по лёгкой атлетике
Следующая запись
ТывКУ-нуң студентилери — U-NOVUS бүгү Россияның аныяк эртемденнер болгаш сайгарлыкчылар шуулганының киржикчилери
Меню