Улуг-Хемниң Даңгыназы 2022

Май 1-де Шагаан-Арыг хоорайның культура төвүнге кожуун чергелиг даңгыналар аразынга мөөрей болуп эрткен. Даңгына — чүгле чараш ат эвес. Бо мөөрейде киржикчилер көрүкчүлерниң сеткил-сагыжын өөртүп, боттарын таныштырып, чүгле чараш дурт-сыннын эвес, а уран-талантызын, мерген угаанын, тывынгырын бараалгатканнар.
Мөөрейниң түңнелинде
Ай-Хүн херелдиг алдын Даңгына Натпит-оол Алдын-Сай (Шагаан-Арыг хоорай)
Ай-Хүн херелдиг мөңгүн Даңгына Донгак Угулза (Шагаан-Арыг хоорай)
Хүн херелдиг хүлер Даңгына Оолак Ксения (Хайыракан сумузу) деп аттарга төлептиг болганнар.
Жюри кежигүнү, аныяктар эвилелиниң даргазы Айдың Владимирович Монгуш мөөрейниң эртип турарының дугайында мынчаар чугаалады: «Бөгүн, майның бирде, «Улуг-Хем кожууннуң Даңгына-2022» мөөрейи дыка бедик деңнелге эртип турар. Организаторларның ажылы дыка эки-дир. 8 киржикчи киришкен.
Уйгу чок Улуг-Хемниң уран-талантылыг ажы-төлү дыка-ла чараш-тыр».

Орлаана ДАРЖАЙ

Предыдущая запись
Бистиң чонувус дузааргак болгаш, кижилерни черле айыылга арттырбас
Следующая запись
Тувинец вошёл в шорт-лист Forbes Финансы.
Меню