Сергей Шойгу: эрес-дидим чоруктуң үлегери

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Маадыры, чаңгыс чер чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгуга төрүттүнген хүнү-биле байыр чедирген.

«Хүндүлүг Сергей Күжүгетович!
Тыва Республиканың хөй нациялыг чонунуң мурнундан төрүттүнген хүнүңер-биле эң-не чылыг, чүректиң ханызындан байыр чедириишкиннерин хүлээп ап көрүңер!
Тываның чурттакчылары, чаңгыс чер чурттугларыңар, Силерниң чедиишкиннериңерге кезээде чоргаарланып чоруур. Улуг чурттуң хөгжүлдезинге болгаш ооң күчү-күжүнүң быжыгарынга киирип чоруур үлүүңер улуг, төрээн республикаңар Силерниң деткимчеңерни көрүп чоруур.

Россияның Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары албан-дужаалга чаа-чаа чедиишкиннерни сеткилимниң ханызындан күзедим. Владимир Владимирович Путинниң соратниги болганыңар-биле, Силерниң адыңар Россияның күжүн, эр соруктуң, эрес-дидим чоруктуң, ат-алдарның үлегери болуп чоруур.

Сибирьжи быжыг кадыкшылды, тайбыңны, чаагай чорукту күзедим» — деп, ол бодунуң блогунда бижээн.

Предыдущая запись
Представители Росгвардии стали триумфаторами массового ЗаБега в Туве
Следующая запись
Республиканың школаларында капитал септелгелер уламчылап турар
Меню