«МААДЫРНЫҢ ПАРТАЗЫ»

Бо хүн Шагаан-Арыг №2 школазынга Украинага тускай операция үезинде амы-тынындан маадырлыы-биле чарылган Артыш Айдынович Араптанның адынга тураскааткан «Маадырның партазы» деп хемчегни эрттирген.
Аңаа Маадырның чоок кижилери – ачазы, төрелдери, школаның удуртулгазы, чаңгысклассчылары дээш өске-даа аалчылар кээп, Артыш Араптанның дугайында чылыг сактыышкыннарны чугаалаан. Элээдилерниң Бүгүроссийжи «Юнармия» шериг-патриотчу хөй-ниити шимчээшкининиң Тыва Республикада салбырының удуртукчузу Айдын Шивидек, 55 дугаар мотоадыгжы бригаданың дайынчызы, «Кара барс» дайынчы хөй-ниити организациязының удуртукчузу Ачыты Нүрсат, Улуг-Хем болгаш Чаа-Хөл кожууннарның шериг комиссары Сылдыс Саая болгаш кожуун, Шагаан-Арыг хоорайның социал политика талазы-биле оралакчылары Михаил Даспак, Ия Тюлюш Маадырның чырык адынга мөгейип, өзүп олурар салгалдарның партриотчу кижизидилгезинге ужур-дузалыг бо хемчег мооң-биле кызыгаарланмайн, ооң чырык адынга спортчу хемчеглерни база эрттирерин сүмелээннер.
Эрес-дидим Маадырывыс Артыштың ачазы, төрелдери өөренип чораан школазынга принтерни, үн улгаттырар аппаратураны белек кылдыр берген.

Шагаан-Арыгның №2 школазынга Артыштың школачы аас-кежиктиг үелери эрткен. Ол школага өөренип тургаш кызымак, спортчу, хөй-ниитичи өөреникчи деп санадып чораан. «Маадырның партазын» ооң өөренип чорааны клазынга салыр. Ол хүндүткелдиг партага школаның 10-гу классчызы, юнармейжи, школаның хөй-ниитичизи Сергек Седейге олурар эргени берген.
Тайбың амыдырал, аас-кежиктиг келир үе дээш Украинага тускай операция үезинде амы-тынындан маадырлыы-биле чарылган Артыш Айдынович Араптанны «Эрес-дидим чорук дээш» деп орден-биле мөчээн соонда шаңнаан. Аныяк-чалыы Маадыр оглувустуң чырык адынга тураскааткан «Мемориал самбыразын» база ажыдып, дириг чечектерни салган.
Эрес-дидим, коргуш чок, даңгыраанга болгаш албан-хүлээлгезинге шынчызын көргүзүп, тайбың дээш амы-тынын өргээн дайынчыларывыстың Маадырлыг чоруу төөгүге балалбас исти арттырып, оларның чырык ады кезээ мөңгеде сактыышкын болуп артар.

Предыдущая запись
Учащиеся Чербинской школы успешно выступили в VII Международном Благотворительном Кадетском Балу в Москве
Следующая запись
Новогодний серпантин творчества
Меню