Кожууннарның аныяктары чыылган

✅ Бо хүн республиканың Аныяктар херээниң талазы-биле агентилели кожууннарда аныяктар политиказының специалистеринге семинар-хуралды эрттирип турар. Семинарны эгелээр мурнунда, кожууннарның төлээлеринге Аныяктар ордузун таныштырып, экскурсияны чоруткан.

✅ Бо шакта семинарның спикери Эртине Куулар тус черлерде аныяктар талазы-биле специалистерге күрүнениң аныяктар политиказының кол-кол угланыышкыннарын таныштырып турар.

✅ Бүдүн хүн дургузунда уламчылаар семинар-хуралга «DOBRO.RU» чаңгыс аай информастыг системага ажылдаарының онзагай талаларын спикер Артыш Тюлюш аныяктарга көргүзер. Күрүнениң аныяктар политиказында ажылдап чоруур специалистерниң корпоративтиг культуразының дугайында Сайзанак Одушпай таныштырар.

✅ А аныяктарның ажыл-ижинде грант политиказының дугайында Тайгана Монгуш тайылбырлаар.
Семинарга шупту кожууннардан аныяктарның төлээлери идепкейлиг киржип келгенин демдеглээл. Олар бо шакта арга-дуржулгазын солчуп, командалар аайы-биле нетворингини чорудуп турарлар.

✅ Кожуун бүрүзүнден чүгле чаңгыс-чаңгыс төлээ келгенин сагындыраал. Хемчегни санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагывышаан, бир-бир төлээге олуттарның аразын ырадыр салгылаан. Ол ышкаш келген аныяк кижи бүрүзүнүң холун антисептик-биле чаштырып, маскаларны болгаш чаңгыс удаа ажыглаар хол-хаптарын үлээн.

#АДМ_тыва #семинар #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 Тывага дагжыларның техникуму ажыттынар
Следующая запись
Аныяк ажылдакчы
Меню