Кадыкшыл фестивалы

Чыл санында май 31-де бүгү делегейниң таакпыга удур хүнүн таварыштыр Кадыкшыл фестивалын эрттирип турар. Статистикадан алгаш көөрге, делегейде таакпылаар кижилерниң саны эвээжевейн турар. Ооң уржуундан амы-тынындан чарылган кижилерниң саны делегейде 7,7 сая четкен.
Тываның эки турачы эмчилери республиканың хөй-ниити кадыкшылга төвүнүң ажылдакчылары-биле кады Арбат шөлүнге профилактиктиг ажылды чоруткан. Олар информастыг буклеттерни үлеп, хан базыышкынын хынап, таакпының хоразының дугайында тайылбырлаан.
Оон аңгыда фествальдың киржикчилеринге мастер-класстарны эрттирип, кадыкшыл сула шимчээшкиннерин кылганнар.
Арбат шөлүнге шимчеп чоруур эмчи комплектери ажылдаан: рентген тырттырып, чигир, холестеринни, хан базыышкынын хынап, 39 хардан өрү назылыг херээженнерге маммографияны эрттирген.
«Кадыкшыл фествалы – бодунче кичээнгейни салыр арга. Бодунуң кадыкшылынче сагыш салып, таакпы, арагадан ойталаарынче идигни бээр» — эки турачы эмчилер чугаалаан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
В целях профилактики наездов на животных ГИБДД призывает к бдительности автомобилистов и собственников животных
Следующая запись
Тывага туризмни сайзырадыр күзелдиг аныяктар хөй
Меню