Грантыны тиилеп алыр дизе, чүү херегил? Айтырыгга харыыны Аныяктар ордузундан тып болур

Кызыл хоорайның Аныяктар ордузунда «Короче, Гранты» деп аттыг семинар ажылын эгелээн. Республиканың активчи аныяктары, келир үениң сайгарлыкчылары болгаш аныяктар политиказының талазы-биле специалистери Росаныяктарның эксперттери-биле таныжып ап, грант төлевилелинге киржир арга-дуржулганы ап, билиглер-биле чепсеглениринге белен.

Ук хемчегниң кол сорулгазы — грант төлевилели таварыштыр аныяктар боттарының күзел-бодалдарын чедиишкинниг амыдыралга боттандырып, чугула херек билиглерни бээри.

Өөредилге апрель 7-ге чедир уламчылаар. Ооң программазынче ханы уткалыг, долу өөредиглер кирип турарын сагындыраал.

Алена Нан-Хоо

Предыдущая запись
Этим летом в Ак-Довураке благоустроят Аллею Славы
Следующая запись
Кадынай Кежикей: ава база ажылдакчы
Меню