Чаа-Хөл кожуунда соңгулда участоктары ажылын эгелээн

Чаа-Хол кожуунда бадылаашкын эртенгиниң 8.00 шакта эгелээн. #171 сонгулда участогунда бо шакта 263 кижи сонгаан.
Чаа-Хол кожуундан медээлерни Айланмаа Сат чоруткан.
#Выборы2021#Тыва#ТываГолосует#ЧааХол#УИК171

Предыдущая запись
Идепкейлиг киржирин кыйгырдым
Следующая запись
Шагаан-Арыг хоорайнын чурттакчы чону сонгулдада идепкейлиг киржип турар
Меню