Башкылар следундан

Республиканың башкылар слёдунга Ак-Довурак хоорайның 3 дугаар школазының командазы 2 дугаар черге төлептиг болуп, бедик белеткелин көргүзүп бадыткаан. Директору Шончалай Каадыровнага, капитаны Белек Борисовичиге, командага изиг байырны чедирдивис! База ол ышкаш слёттуң организатору Бай-Тайганың Өөредилге эргелелинге, даргазы Радион Маадыр-ооловичиге, слётту бедик деңнелге удуртуп, каш чыл улай болбайн барган хемчегни чараш чурумалдыг, арыг агаарлыг, бажы бедик Бай-Тайгавыска эрттиргенин үнелеп, Ак-Довурактың мурнундан четтиргенивисти илередип, байыр чедирип тур бис — деп, Ак-Довурак хоорайның Өөредилге эргелели дамчыткан

Предыдущая запись
Глава Тувы Владислав Ховалыг поздравил сотрудников ГИБДД
Следующая запись
В столице Тувы тушат крупный пожар в складских помещениях
Меню