Азия төвүнде дыштанылга

Бо чылын «Азия төвүнде дыштанылга» регионалдыг төлевилел езугаар чайгы кадыкшыдылга кампаниязын чорудар сорулга-биле 15 муң ажыг уруг хаара туттунган, ооң иштинде ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының шугуму-биле амыдыралдың берге байдалынга таварышкан уруглар дыштаныр 185 лагерь ажылдаар. Дыштанылга лагерьлеринче путевкалар өртээ ТР-ниң Чазааның 2021 чылдың март 30-де доктаалы езугаар өскенин демдеглеп болур. Шак ынчалдыр, хүндүскү лагерьлерже 4830 руб., стационар лагерьлерже 13440 руб. Шупту лагерьлерде аңгы-аңгы угланыышкынныг профильдиг сменалар көрдүнген. Ол ышкаш Ак-Довурак хоорайның шимчеп-даяныр аппарады кызыгаарлыг уругларга школа-интернаттың кадыкшылының байдалы кызыгаарлыг 35 уругну дыштандырып, кадыкшылын быжыктырары көрдүнген. Дыштанылга лагерьлеринден аңгыда, немелде өөредилге албан черлериниң, библиотекаларның база Культура бажыңнарының, спортчу школаларның база шөлчүгештериниң баазазында түр када хостуг үе төптери болур 263 түр када дыштаныр төптер ажылдаары планнаттынган. Тываның күрүне университединиң баазазынга февраль 4-тен апрель 20-ге чедир лагерьлерге ажылдаар кылдыр «Инструкциялыг лагерь» деп өөредилге практиказының кызыгаары-биле вожатыйлар белеткелди эрткен. Ооң түңнелинде студентилер вожатыйның сертификадын холга алган. Шупту ажылдакчылар коронавируска удур тарылганы эрткен турар ужурлуг. «Азия төвүнде дыштанылга» регионалдыг төлевилел езугаар бичии уругларның кадыкшыдылга албан черлериниң удуртукчулары ээлчегниң ажыдыышкынынга чедир 5-10 хонук турда, санитарлыг дүрүмнерга болгаш нормаларга дүгжүп турар азы дүүшпейн турар дугайында санитарлыг-эпидемиологтуг түңнелин алган турар. ТР талазы-биле Росгвардия, ТР талазы-биле УФСБ, ТР талазы-биле Россияның ОБЯ-ның КА-зы биле кады лагерьлерниң антитеррорлуг камгалал айыыл чок чоруунуң паспорттарын чөпшээредири-биле ажыл чоруттунуп турар.
Өөредилге болгаш эртем яамызының парлалга албаны.
#летнийотдыхдетей #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Руководители ЦУР Республики Тыва стали выпускником первой образовательной программы «Цифровые медиакоммуникации в современном мире»
Следующая запись
Суурнуң хөгжүлдези
Меню