Делгелгениң салым-чаяанныг киржикчилери

Даяна выставканың бичии киржикчизи, 5-ки класстың өөреникчизи. Чинчилер-биле янзы-бүрү сырга, билектээш, илчирбежигештер кылып турар. 1 класстан тура «бисероплетение» бөлгүмү барып, бирги каасталга эдилелдерин кылып эгелээн. Даянаның авазы өске улуска кылып, садарын уруунга сүмелээн. Ол хостуг үезинде чагыглар кылдыр чараш эдилелдерни кылып турар.
Седип Алдынай 2 ажы-төлдүң авазы, каасталгалар кылыры аңаа немелде орулга. 2019 чылдан тура чинчилерден кыс улуска эдилелдерни кылып эгелээн. Инстаграм четкиде кылган ажылдарын болгаш кыска видео кичээлдерин көргүзүскен.

Предыдущая запись
29 мая во Дворце молодёжи проводится первая ярмарка-маркет «Bazaar Art-shopping»
Следующая запись
Молодогвардейцы на сегодняшний день освобождают и подготавливают места и устанавливают борцовские ковры
Меню